Algemene Voorwaarden

Algemeen

Salon Ligé werkt uitsluitend op afspraak. Dit geldt ook voor de verkoop van producten. Beperk het gebruik van de mobiele telefoon tijdens de behandeling. Dit geeft ongemak.

Hygiëne

Hygiëne is erg belangrijk in de salon. Klanten die voor een manicure komen dienen altijd hun handen in de salon te wassen voor de behandeling. Bij een pedicure behandeling dient de klant thuis vooraf aan de behandeling de voeten te wassen. Indien Salon Ligé merkt dat de klant deze verplichting niet nakomt kan de behandeling gestaakt worden. Salon Ligé rekent dan wel het gehele bedrag van de behandeling.

Afspraken

Ben je verhinderd of wil je de afspraak verplaatsen? Doe dit dan 24 uur van te voren. Dit is mogelijk d.m.v. een mail, whatsapp of via het online boekingsprogramma. Indien deze verplichting niet of niet tijdig wordt nagekomen, dan berekent Salon Ligé het gehele bedrag van de behandeling. Is de klant meer dan vijf minuten verlaat dan mag Salon Ligé de verloren tijd inkorten en toch het gehele bedrag berekenen.
Salon Ligé moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van te voren melden. Bij overmacht vervalt deze verplichting voor beide partijen.

Als de klant verkouden is of griep heeft dient hij/zij de afspraak te verzetten om besmetting te voorkomen. Als een medewerker van de salon verkouden is of griep heeft dan worden de afspraken verzet of in overleg met de klant wordt bepaald of deze door kunnen gaan. Bij twijfel neem contact op de Salon Ligé om te bespreken of de afspraak door kan gaan.

Betaling

Salon Ligé vermeldt de prijzen van behandelingen en producten op haar website. Prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon vermeldt.
Betalingen dienen direct te worden voldaan. Dit kan contant, per pin, betaalverzoek of Tikkie.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn niet inleverbaar tegen contanten.

Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Salon Ligé bij de eerste behandeling van alle noodzakelijke gegevens. Salon Ligé neemt de gegevens van de klant op in haar systeem en behandelt deze volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aansprakelijk

Salon Ligé is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Salon Ligé is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Salon Ligé is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

Garantie

Salon Ligé geeft de klant één week garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien de klant zich niet heeft gehouden aan het advies wat Salon Ligé gegeven heeft of een behandeling heeft ondergaan door derden.

Beschadiging & diefstal

Salon Ligé heeft het recht een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon Ligé meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de klant een klacht heeft moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Salon Ligé.

Leeftijdsbepaling

Salon Ligé hanteert een leeftijdsgrens voor bepaalde behandelingen. Voor nagelversteviging en gelpolish ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar. Tijdens alle overige afspraken met personen onder de 18 jaar is aanwezigheid van één ouder/verzorger tijdens de afspraak verplicht.

Kinderen

Het is niet toegestaan om kinderen mee naar de salon te nemen. Dit voor de veiligheid van de kinderen. Tenzij zij een behandeling moeten ondergaan.