Algemene Voorwaarden

Algemeen

Salon Ligé werkt uitsluitend op afspraak. Dit geldt ook voor de verkoop van producten. Gebruik van de mobiele telefoon tijdens de behandeling is niet toegestaan.

Hygiëne

Klanten die voor een manicure komen dienen hun handen voor de behandeling in de salon te wassen. Bij een pedicure behandeling dient de klant vooraf thuis de voeten te wassen. Indien Salon Ligé merkt dat de klant deze verplichting niet nakomt kan de behandeling gestaakt worden. Salon Ligé rekent dan wel het gehele bedrag van de behandeling.

Afspraken

Elke afspraak die telefonisch, per mail of via social media is gemaakt is bindend. Ben je verhinderd of wil je de afspraak verplaatsen? Doe dit dan 24 uur van te voren. Wordt deze verplichting niet of niet tijdig nagekomen, dan berekent Salon Ligé het gehele bedrag van de behandeling. Is de klant meer dan vijf minuten verlaat dan mag Salon Ligé de verloren tijd inkorten en toch het gehele bedrag berekenen.

Als de klant verkouden is of griep heeft dient hij/zij de afspraak te verzetten. Betreft het een medewerker van de salon dan wordt de afspraak verzet of in overleg bepaald of deze door kan gaan. Bij twijfel neem contact op met de salon.

Betaling

Salon Ligé vermeldt alle prijzen inclusief BTW op haar website. Betalingen dienen direct te worden voldaan. Dit kan per pin of betaalverzoek.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn niet inleverbaar tegen contanten.

Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Salon Ligé bij de eerste behandeling van alle noodzakelijke gegevens. Salon Ligé neemt de gegevens van de klant op in haar systeem en behandelt deze volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aansprakelijk

Salon Ligé is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

Garantie

Salon Ligé geeft de klant één week garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien de klant zich niet heeft gehouden aan het advies wat Salon Ligé gegeven heeft of een behandeling heeft ondergaan door derden.

Beschadiging & diefstal

Salon Ligé heeft het recht een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon Ligé meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de klant een klacht heeft moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Salon Ligé.

Leeftijdsbepaling

Salon Ligé hanteert een leeftijdsgrens van 18 jaar. Bij pedicure afspraken onder de 18 jaar is aanwezigheid van één ouder/verzorger tijdens de afspraak verplicht.

Kinderen

Het is niet toegestaan om kinderen mee naar de salon te nemen.